InBody 770

InBody 770 je v dnešní době nejpřesnější analyzátor lidského těla. InBody test zřetelně zobrazuje změny, které se v těle odehrávají, a to v časové ose. Hmotnost totiž sama o sobě přesně neodráží nutriční stav jedince.

Jedním ze základních požadavků při redukci váhy je minimální úbytek svaloviny a pojivové tkáně. Tento jev je nežádoucí z hlediska tzv. jojo efektu. Tělo má proteinovou i tukovou paměť a reaguje na tento úbytek aktivní hmoty obnovou, ale tuková tkáň se obnovuje rychleji.

Pravidelné měření na přístroji InBody dokáže přesně odhalit změny, které se v těle odehrávají. Například zvýšení kosterní svalové hmoty a snížení tělesného tuku naznačují pozitivní změnu v těle anebo můžeme odhalit nežádoucí průběh. Také zjištění poměru extracelulární vody a její udržování v normálním rozmezí, je pro naše tělo velmi prospěšné.

Inovativní technologie zvané SMF-BIA, která garantuje vysokou přesnost měření přístrojem Inbody 770.

InBody má 98,4% korelaci s přístrojem DEXA.

Přímá segmentové impedance (DSM-BIA)

Běžné bioimpedanční přístroje měří tělo jako jeden válec. Přístroje InBody používají metodu přímé segmentové bioelektrické impedance (DSM-BIA), patentovaná technologie přesně změří tělo jako 5 samostatných válců, tzn. čtyři končetiny a trup.

Multifrekvenční technologie.

InBody používají multi-frekvence, které proniknou buněčnou membránou a přesně analyzují množství vnitrobuněčné a mimobuněčné vody. Pomocí jednoduchých frekvencí InBody přesně změří celkové množství tělesné vody, a proto je vhodný pro analýzu jedinců s nevyváženým množstvím vody v organismu. Zvláště InBody770 využívá současného zobrazení více frekvencí (5, 50, 250, 500 a 1000 kHz), čímž je zaručena nejvyšší přesnost výsledků.

Osmibodový bodový dotykový systém s palcovou elektrodou

Zvýšená přesnost a reprodukovatelnost pomocí pevných měřících míst proudu a napětí.

Měření je rychlé, bezbolestné, bezpečné a výsledek není zkreslován empirickými odhady, čehož využívají běžné bioimpedanční přístroje. Vstupní údaje slouží k vytvoření tzv. doporučujících hodnot. Výsledek měření neovlivní.

Výsledky analýzy obsahují:

 • Celková voda, proteiny, kostní/nekostní minerály, tuková hmota, kostní a svalová hmota, svalová hmota, beztuková hmota, váha
 • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
 • Svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, procento svaloviny v jednotlivých tělesných částech
 • Index retence tělesné vody (ECW/TBW). Index retence tělesné tekutiny (ECF/TBF)
 • Obvody těla na vybraných místech (krk, hrudník, paže, stehna, pas a boky).
 • Viscerální tuk v cm2 (VFA)
 • Bazální metabolický výdej (BMR), metabolický věk
 • Cílová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav tělesné zdatnosti, stupeň obezity
 • Fázový úhel
 • Historie tělesného složení
 • Impedance v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť

Max Pulse Medicore

Analýzu složení těla na InBody 770 doplňuje vyšetření přístrojem Max Pulse Medicore. Ten provádí pletysmografické vyšetření cév, které nás informuje o stavu periferního cévního systému (průchodnosti cév) a stavu kardiovaskulárního systému. Přístroj zároveň provádí na základě změření variability srdeční frekvence vyšetření autonomní rovnováhy a podává zprávu o stavu stresu.

Fotopletysmografické vyšetření cév se provádí na základě analýzy pulsové vlny.

Pulsová vlna je fenomén, vznikající (díky elasticitě cév) při stahu srdce a vypuzení objemu krve do systémového řečiště. Tím vzniká v cévní stěně tlaková vlna, jejíž rychlost je mnohonásobně větší než tok krve. Rychlost jejího šíření závisí především na elasticitě cévní stěny, která může být aterogeneticky snížena. Čím je elasticita menší, tím je rychlost pulsové vlny větší a stoupají tak nároky na srdeční práci (čímž je srdce dlouhodobě přetěžováno). Pulsové vlny se liší nejen svou rychlostí, ale i tvarem. Pulsovou vlnu tvoří dvě hlavní komponenty.

První z nich je způsobena systolickou tlakovou vlnou, která vzniká vypuzením krve z levé komory přes aortu a její distribucí do periferních oblastí. Druhá komponenta je tvořena odrazem postupující pulsové vlny (k odrazu dochází na cévních větveních, úsecích s odlišnou disenzibilitou cévní stěny a rezistentních arteriolách). Při vzestupu objemu krve v systole je absorbováno více světelných paprsků, na fotodiodu tak dopadá méně světelných paprsků než v diastole, kdy je absorpce nižší. Tvar pulsové vlny ovlivňuje celá řada faktorů, jako jsou věk (s věkem roste tuhost cévní stěny), pohlaví, tělesná výška, tělesná zdatnost a srdeční frekvence. Analýza pulsové vlny je tedy využívána jako metoda umožňující zhodnocení stavu cév, kardiovaskulárních, ale i dalších onemocnění a jejich vývoje.

Hlavními činiteli přispívajícími ke zvýšení arteriální tuhosti jsou věk, genetické faktory a pohlaví (větší riziko se vyskytuje u mužů než u žen před menopauzou – po menopauze jsou ženy ohroženy kardiovaskulárními onemocněními více než muži). Dalšími rizikovými faktory negativně ovlivňujícími arteriální tuhost jsou různá onemocnění (mezi nejvýznamnější patří diabetes mellitus, hyperlypoproteinémie a arteriální hypertenze), farmaka a kouření.

Max pulse medicore rovněž vyhodnotí činnost autonomního nervového systému (ANS). Dále dokáže zjistit a vyhodnotit váš fyzický stres (vyvolaný např. tělesnou námahou, vyčerpáním organismu, onemocněním, úrazem), psychický stres (zvýšené emoce, učení, problémy ve vztazích) a dále dokáže odhalit vaší odolnost vůči stresu.

Autonomní nervový systém (ANS) je součástí složitého mechanismu nervového systému. Jeho hlavní úlohou je udržovat stálost vnitřního prostředí lidského těla. Pracuje bez našeho vědomí, i když některé činnosti vykonává spolu s vědomými procesy. ANS udržuje srdeční a dechovou frekvenci, podílí se na hormonální a enzymatické aktivitě, na procesu trávení, vylučování a dalších důležitých činnostech. Je složen ze dvou větví – sympatiku (SNS) a parasympatiku (PNS), které pracují protichůdně. Měla by být mezi nimi vzájemná rovnováha, pokud výrazně převažuje aktivita SNS, organismus je ve stresovém stavu – je zde větší předpoklad k rozvoji obezity, hypertenze, ateroskleróze…atd.
Jestli převažuje aktivita PNS, existuje větší riziko depresí nebo celková letargie. Fyziologicky větší aktivita PNS bývá u vytrvalostních sportovců.

Nevyváženost ANS můžeme ovlivnit:

 • pravidelnou a vyváženou stravou
 • redukcí hmotnosti
 • pravidelným spánkem
 • vyvarováním se stresu
 • dostatkem pohybových aktivit
 • omezením kouření a požívání alkoholických nápojů

Stres je od počátku lidstva prostředkem k přežití. Připravuje člověka pro „boj či útěk“. Aktivuje svaly pro obrannou reakci. V menší míře není stres škodlivý, tělo se s ním vyrovná. Pokud však dochází k opakování nebo stres trvá déle, dochází k vyčerpání adaptačních mechanismů a dochází k vzniku psychosomatických onemocnění. Možné důsledky dlouhodobého stresu jsou deprese, kuřáctví, alkoholismus, žaludeční vředy, hypertenze, infarkt myokardu, mozková mrtvice, zvýšené riziko vzniku rakoviny, atd..

Zajímá vás, kolik vyšetření přístrojem InBody 770 stojí?

Chcete zredukovat svou váhu?

Pište, volejte. Ráda vám cokoli zodpovím.
+420 792 311 241