Bílkoviny

31.05.2018

Bílkoviny, odborně proteiny, jsou základem všech živých organismů. V našem jídelníčku hrají zásadní a nenahraditelnou roli, jsou to stavební kameny našeho těla a mimo jiné nás nejlépe zasytí.

Bílkoviny zúčastňují se tvorby enzymů, hormonů, trávicích šťáv tzn. regulují tělesné pochody, úzce souvisí s metabolismem vody, tím že udržují stálý osmotický tlak ve vnitřním prostředí, jsou zodpovědné za imunitní reakci těla, imunoglobuliny svým složením patří mezi bílkoviny.

Z pohledu zásobení těla základními makroživinami (cukry, tuky a bílkoviny), bychom si vystačili pouze s bílkovinami, tělo z nich dokáže cukry a tuky vyrobit, ale to by bylo moc jednoduché takže od začátku…

Bílkoviny ze stravy se pomocí trávicích enzymů rozkládají v trávicím traktu na jednotlivé aminokyseliny, tyto se po průchodu střevní stěnou dostávají do krevního oběhu, kde si je tělo přetvoří na bílkoviny sobě vlastní. Pro náš metabolismus není rozhodující množství přijatých bílkovin, ale to z jakých aminokyselin se přijaté bílkoviny skládají.

KVALITA BÍLKOVIN

Aminokyseliny rozdělujeme na esenciální (tělo si je nedokáže vyrobit samo, musíme je přijímat potravou, je jich celkem 8) a neesenciální (12), které tělo umí samo vyrobit. Pokud budeme tělu dodávat tzv. neplnohodnotné potraviny z hlediska obsahu esenciálních aminokyselin, využitelnost je malá za současného zatížení metabolismu toxickými dusíkatými zbytky.

„Biologická hodnota potravin je určována tzv. poměrem jednotlivých esenciálních aminokyselin. Čím je poměr jednotlivých esenciálních aminokyselin u jednotlivých potravin vyrovnanější, tím je biologická hodnota dané potraviny vyšší“. To znamená, že přijímané bílkoviny by měly obsahovat všechny esenciální aminokyseliny, abychom je mohli označit jako plnohodnotné, navíc ve vyrovnaném poměru, jedině tak je tělo schopno využít bílkoviny pro své potřeby, při minimální tvorbě odpadních látek. Je třeba si uvědomit, že aminokyselina s nejnižším podílem určuje celkovou zužitkovatelnost bílkoviny. Kombinujeme-li různé druhy bílkovin, určuje biologickou hodnotu ta aminokyselina, jejíž podíl je nejnižší. Na toto je třeba myslet při kombinaci bílkovin, aby se vzájemně doplňovaly.

Ideální poměr aminokyselin najdeme ve vaječném žloutku. Zde je možné všech osm esenciálních aminokyselin na 100 procent přetvořit na bílkovinu tělu vlastní. V mléce je jedna z esenciálních aminokyselin obsažena pouze z 91 procent, proto i ostatních 7 esenciálních aminokyselin je možné využít pouze z 91 procent.

Rostlinné bílkoviny mají pouze limitující zastoupení nebo úplnou absenci jedné či více aminokyselin, proto nikdy nedokáží zcela nahradit ty živočišné, hovoříme o nich jako o neplnohodnotných bílkovinách. Musí se pak velmi pečlivě kombinovat, aby nedošlo k nějakému výraznému deficitu. (v plánech řadíme hlívu ústřičnou a shitake mezi bílkoviny a žampiony mezi zeleninu). Nejvhodnější úprava bílkovin je pak tepelná, jelikož teplo zlepšuje jejich stravitelnost.

Při sestavování jídelního plánu v Metabolic balance zásadně nekombinujeme hlavní zdroje bílkovin, toto je začleněno i jako pravidlo č. 5. Snažíme se vyvarovat kombinacím bílkovin, aby nedocházelo k nežádoucímu zhoršení biologické hodnoty potravin. V plánech jsou využity převážně potraviny s vysokou biologickou hodnotou (přes 70) a pouze jedna bílkovina, aby se zamezilo nežádoucímu zhoršení biologické hodnoty a zbytečnému překyselení organismu.

MNOŽSTVÍ BÍLKOVINY

Metabolic Balance plán nám rovněž zajistí správné množství bílkoviny dle našich individuálních potřeb, rozdíly v množství nejsou jen u muže a ženy, ale každý má jinou potřebu z hlediska svého metabolického typu, množství svaloviny atd.. To znamená, že dvě stejně vážící ženy mohou mít v jídelním plánu různé gramáže bílkovin, protože patří k různým metabolickým typům.

Co se týká množství, obecně můžeme konstatovat, že dle WHO (Světová zdravotnická organizace) je dána denní spotřeba bílkoviny 0,8 g na kg živé hmotnosti pro ženy a 1 g na kg živé hmotnosti pro muže. (70 kg vážící žena by měla přijímat stravou 56 gramů čisté bílkoviny a 80 kg muž 80 gramů, muži mají potřebu bílkovin vyšší, protože jsou obdaření větším množstvím svalové hmoty). Při chronickému nedostatku bílkovin se tělo začne bránit a aminokyseliny čerpat z vlastních svalových vláken. Mluvíme o podvýživě. Své tělo můžeme ovšem poškodit i přemírou bílkovin ve stravě, jak jsme toho svědky u různých bílkovinných diet.

Trávení bílkovin je nejnáročnější ze všech živin, zatímco cukry a tuky se spalují na kysličník uhličitý a vodu, bílkoviny obsahují navíc dusík, z kterého se vytváří toxické dusíkaté zbytky. V játrech dochází k odbourávání zbytků na močovinu, která je rovněž toxická, její vyloučení mají na starosti ledviny. Toto vše zatěžuje organismus, kterému se pak nedostává energie pro regeneraci a obnovu poškozených tkání. Může dojít také k snížení obranyschopnosti organismu, vzniku různých autoimunitních potíží a alergií. V bílkovinných dietách, při velkém objemu bílkovin, se při redukci se využívá tzv. specificko-dynamického efektu, kdy bílkoviny část své energetické hodnoty spotřebují na svou vlastní přeměnu, ale i zde platí, že všeho moc škodí.

Metabolic Balance nabízí vyrovnané složení živin, tak aby tělo dostalo vše, co potřebuje a zbytečně nebylo zatěžováno toxiny. Logicky, každý jedinec má potřeby jiné. Vzhledem k mému typu, mám v jídelním plánu o třetinu bílkovinných potravin menší množství než můj manžel.

Závěrem při sestavování Metabolic Balance plánu se zohledňuje nejen biologická hodnota použitých bílkovin, ale rovněž potřeby každého jednotlivce vyplývající z pohlaví, tělesné hmotnosti, množství svaloviny a rovněž metabolického typu. V tomto rovněž spočívá jedinečnost každého plánu.

Chcete zredukovat svou váhu?

Pište, volejte. Ráda vám cokoli zodpovím.
+420 792 311 241